Autorský zákon. Komentář / Chaloupková

881 Kč
Autorský zákon. Komentář
Autor: 
Holý Petr
ISBN: 
978-80-7400-432-2
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 990 Kč
Sleva: 
11%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Vydání: 
4.
Edice: 
Beckovy texty zákonů s komentářem
Rok vydání: 
2012
Počet stran: 
496

Již čtvrté vydání komentáře k autorskému zákonu je prakticky zaměřeným výkladem práva autorského a práv souvisejících.

Autoři shrnují poznatky s praktickou aplikací zákona v soudní praxi i svojí praktické činnosti v advokacii.

Komentář řeší problematiku licenčních smluv a práv autorů, výkonných umělců, práv výrobců záznamů, vysílatelů či nakladatelů. Pozornost věnuje dílům audiovizuálním a počítačovým programům.

Objasňuje postavení pořizovatele databáze a obsah zvláštního práva pořizovatele databáze.

Praktický komentář je určen nakladatelům, vydavatelům, reklamním agenturám, počítačovým firmám, autorům, advokátům, soudcům; ocení ji rovněž posluchači právnických fakult jako studijní pomůcku.