Daně 2017 a předpisy související s přehledy změn

539 Kč
Daně 2017 a předpisy související s přehledy změn
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
978-80-7554-093-5
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 599 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
ANAG
Rok vydání: 
2017
Počet stran: 
1424

Tato kniha přináší aktuální znění všech důležitých daňových zákonů s vyznačením legislativních změn, které nově platí pro rok 2017, včetně jejich komentáře. Součástí knihy jsou i výklady daňové správy včetně např. komplexního metodického pokynu D-22 k zákonu o daních z příjmů, který se použije i pro období roku 2017.

Nejdůležitější změny daňových zákonů pro rok 2017

Mezi nejvýznamnější změny, k nimž došlo pro rok 2017 v oblasti daňových zákonů, patří např. parametrické změny nezdanitelných částí ve výši příspěvku zaplaceného na penzijní připojištění se státním příspěvkem resp. na doplňkové penzijní spoření či uhrazeného pojistného na soukromé životní pojištění (§ 15 odst. 5 a 6 ZDP).

V případě schválení rozsáhlých změn zákona o daních z příjmů, zákona o DPH a daňového řádu k 1. 1. 2017 budou zapracovány i tyto změny.


Zohledňuje a komentuje rovněž změny, k nimž došlo již v roce 2016

Kniha zachycuje rovněž rozsáhlé legislativní změny, které nastaly již v průběhu roku 2016 – zejména změny zákona o daních z příjmů včetně změn provedených zákonem o prokazování původu majetku k 1. 12. 2016, změny zákona o DPH a změny v zákonném opatření o dani z nabytí nemovitých věcí k 1. 11. 2016.


Z dalšího obsahu knihy

Velice důležitým novým předpisem je zákon o evidenci tržeb, o který je kniha rozšířena. Zařazena byla i metodika Finanční správy ČR k problematice evidence tržeb.

Součástí knihy je rovněž aktuální znění prováděcího nařízení č. 361/2014 Sb., na základě něhož se uplatňuje režim přenesení daňové povinnosti se u vybraného zboží.