Koncesní zákon. Komentář

614 Kč
Koncesní zákon. Komentář
Autor: 
Kruták Tomáš
Autor: 
Dvořák David
Autor: 
Vacek Libor
ISBN: 
978-80-7179-412-7
Dostupnost: 
6 dní
Obvyklá cena: 690 Kč
Sleva: 
11%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Vydání: 
2.
Edice: 
Beckovy komentáře
Rok vydání: 
2012
Počet stran: 
252

Právní úprava koncesí, stejně jako úzce související zákon o veřejných zakázkách, doznala od okamžiku přijetí zákona v roce 2006 řadu zásadních změn. Druhé vydání komentáře ke koncesnímu zákonu, který byl v mezidobí šestkrát novelizován, vychází nejenom z aktuálního legislativního vývoje, ale současně také z praktických zkušeností autorů. Některé části zákona, úzce propojené se zákonem o veřejných zakázkách, neumožňují jeho jednoznačný výklad.

Zadavatelé, dodavatelé, jejich poradci a vůbec všichni ti, kdo jsou nuceni koncesní zákon aplikovat, naleznou v tomto komentáři vhodnou oporu, neboť u problémů, které při aplikaci zákona vznikají, autoři uvádějí vhodná východiska jejich řešení. Vedle právnicky vzdělané veřejnosti si praktických návodů a řešení v komentáři všimnou i uživatelé, kteří zajišťují organizační, technickou a administrativní část výběrových řízení.