Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář

703 Kč
Odpovědnost za škodu při výkonu veřejné moci. Komentář
Autor: 
Vojtek Petr
ISBN: 
978-80-7400-427-8
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 790 Kč
Sleva: 
11%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Vydání: 
3.
Edice: 
Beckovy texty zákonů s komentářem
Rok vydání: 
2012
Počet stran: 
384
Související tituly: 

Již třetí vydání komentáře k odpovědnosti za škodu způsobené při výkonu veřejné moci znovu shrnuje vývoj, k němuž v aplikaci tohoto zákona v praxi došlo. Pět let, jež uplynuly od předchozího vydání, přinesly nejen dvě další novely, ale v jejich průběhu došlo především k rozvinutí judikatury vztahující se k odškodňování nemajetkové újmy. Ta byla do zákona integrována už v roce 2006, ale teprve judikatorní praxe dává této „nové“ úpravě jasnější obrysy. Vedle vlastního komentáře jeho autor, soudce Nejvyššího soudu, který se přímo podílel na tvorbě judikatury, zpracoval nejucelenější a nejaktuálnější přehled relevantní judikatury strukturovaný podle jednotlivých ustanovení a témat. V knize nechybí ani praktické pohledy na procesní problematiku, která je spojena s uplatňováním nároků podle tohoto zákona v občanském soudním řízení.