Zákon o ochranných známkách. Komentář

883 Kč
Zákon o ochranných známkách
Autor: 
Horáček Roman
Autor: 
kolektiv
Podnázev: 
Zákon o ochraně označení původu a zeměpisných označení. Zákon o vymáhání práv z průmyslového vlast.
ISBN: 
978-80-7400-058-4
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 930 Kč
Sleva: 
5%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
C. H. Beck
Vydání: 
2.
Edice: 
Beckovy texty zákonů s komentářem
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
528
Související tituly: 

Publikace dává odpovědi na problematiku označování výrobků či služeb jak ochrannými známkami, tak označením původu či zeměpisným označením. Jedná se o druhé, podstatně doplněné vydání, rozšířené o nově řešené otázky vymáhání těchto práv před soudy. Tím je umožněno zájemcům o tuto oblast orientovat se v rozhodovací praxi, která se dané problematiky dotýká. Publikace obsahuje úplný autorizovaný přehled právních předpisů platných v České republice a Evropské unii v oblasti označování zboží. Obsahuje též část upravující přihlašování těchto práv podle mezinárodních smluv platných v této oblasti a příslušné podstatné pasáže z těchto smluv v aktuálním znění.
Kniha je určena nejen profesionálům, kteří se s ochrannými známkami setkávají při své činnosti advokátů a patentových zástupců, ale i té veřejnosti, která se známkami zabývá buď při své podnikatelské činnosti nebo jako koneční spotřebitelé značeného zboží. Publikace může napomoci k pochopení problematiky rovněž studentům, kteří se na své povolání teprve připravují.