Adiktologické poradenství

415 Kč
Adiktologické poradenství
ISBN: 
9788072627653
Dostupnost: 
7 dní
Obvyklá cena: 489 Kč
Sleva: 
15%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2011
Počet stran: 
450

Publikace vznikla v reakci na potřebu souhrnného zpracování klinických, teoretických a výzkumných aktivit v oblasti adiktologického poradenství z hlediska odborníka z praxe. Slouží jako referenční materiál, který mohou využít jednak studenti bakalářských, magisterských a postgraduálních programů, kteří se přímo připravují na práci ve službách pro osoby závislé na návykových látkách, a jednak kliničtí pracovníci, pro něž je oblast adiktologického poradenství nová nebo kteří by rádi přehodnotili aktuální stav jeho vývoje.

Přestože tato kniha pojednává o technikách a přístupech, jejichž těžiště spočívá ve výzkumu, zaměřuje se především na odborníky z praxe. Text je průběžně prokládán případovými studiemi, náměty k diskusi a dalšími interaktivními cvičeními, která mají čtenářům pomoci při praktické aplikaci zprostředkovaných informací a vyučujícím mají posloužit k lepšímu využití tohoto materiálu v hodinách. Základy adiktologického poradenství jsou textem, ke kterému se každý pracovník může uchýlit jako k základnímu metodickému průvodci po klinické praxi.

OBSAH

Předmluva

Předmluva k českému vydání

Poděkování

 

1. Úvod

Cíle

Faktory ovlivňující adiktologické poradenství

Teorie závislosti

Shrnutí

Otázky

Případové studie

Cvičení

Doporučená literatura

 

2. Teorie poradenství související s léčbou závislostí

Cíle

Utváření teoretického rámce adiktologického poradenství

Základní teorie poradenství

Shrnutí

Otázky

Cvičení

Doporučená literatura

 

3. Zhodnocení a diagnostika závislosti

Cíle

Rozhovory

Behaviorální pozorování

Fyziologické nástroje

Psychometrické nástroje

Vlastní diagnostika

Shrnutí

Otázky

Doporučená literatura

 

4. Zhodnocení a diagnostika duálních poruch

Cíle

Dosavadní střety mezi oběma obory

Obecné rady

Problémy s diagnostikováním

Rozpoznávání problémů v různých typech léčby

Přizpůsobování léčby a obecná doporučení

Shrnutí

Otázky

Případové studie

Cvičení

Doporučená literatura

 

5. Proces léčby závislostí

Cíle

Krizová intervence

Individuální terapie

Skupinová terapie

Rodinná terapie

Shrnutí

Otázky

Doporučená literatura

 

6. Problematika související s léčbou

Cíle

Sexuální problematika

Sexuální orientace (gayové, lesby, bisexuálové a transsexuálové)

HIV/AIDS

Domácí násilí

Poruchy příjmu potravy

Srovnání s návykovým chováním

Shrnutí

Otázky

Doporučená literatura

 

7. Prevence relapsu

Cíle

Přístupy poradce

Modely prevence relapsu

Poradenské techniky

Duální diagnóza

Shrnutí

Otázky

Cvičení

Doporučená literatura

 

8. Svépomocné skupiny

Cíle

Doporučení pro poradce

Skupiny na bázi modelu 12 kroků

Women for Sobriety

Šestnáct kroků

Racionální úzdrava

Secular Organization for Sobriety

Self-Management and Recovery Training - SMART Recovery®

Volba svépomocných skupin s ohledem na potřeby klientů

Shrnutí

Otázky

Cvičení

Doporučená literatura

Příloha: příběhy z léčby

 

9. Stávající a nově se rozvíjející terapeutické přístupy a techniky

Cíle

Pozitivní psychologie

Odolnost klienta

Fáze modelu změny

Motivační rozhovor

Krátká terapie

Evaluace efektivnosti

Shrnutí

Otázky

Případové studie

Doporučená literatura

Další materiály (cvičení/nástroje)

 

10. Léčba závislostí: specifické otázky

Cíle

Definice multikulturního

Socio-environmentální aspekty

Normativní chování

Selhání komunikace

Multikulturní kompetence

Dialog

Obecná doporučení pro poradenskou praxi

Otázky zhodnocení, léčby a následné péče

Shrnutí

Otázky

Doporučená literatura

 

11. Osobní a profesní rozvoj poradce

Cíle

Etické otázky

Výpověď u soudu

Práce s problematickými jedinci

Péče o sebe

Cvičení

Práce se závislými

Shrnutí

Otázky

Doporučená literatura

 

12. Příprava adiktologického pracovníka na certifikaci a udělení licence

Cíle

Akreditace a péče o sebe

Supervize

Akreditace

Shrnutí

Otázky

Případové studie

Cvičení

Doporučená literatura

 

Literatura