Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích

340 Kč
Akciová společnost podle nového zákona o obchodních korporacích
Autor: 
Hejda Jan
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
A2860
Dostupnost: 
V TISKU
Obvyklá cena: 400 Kč
Sleva: 
15%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
ANAG
Rok vydání: 
2013
Počet stran: 
304
Poznámka: 
Použijte funkci Hlídací pes - tlačítko "Pohlídat". Zašleme Vám upozornění, jakmile kniha vyjde.

Akciová společnost je co do svého významu, složitosti a rozsahu právní úpravy již dlouho středem zájmu legislativců, odborné veřejnosti a podnikatelského sektoru. Organizační struktura a řada specifických právních institutů spojených s touto formou obchodní společnosti je nyní již poměrně složitá.

Významné legislativní změny související s aktuálními právními trendy v zahraničí

Rekodifikační proces reagující na světové a evropské trendy a potřeby praxe zavádí několik dalších institutů, možnost volby organizační struktury a několik dalších novinek. Vedle současné dualistické koncepce organizační struktury bude možné nově volit koncepci monistickou.

Využití publikace

Smyslem této publikace je upozornit čtenáře na základní podstatné změny práva akciové společnosti a připravit jej na praktické dopady nové právní úpravy.