Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem

398 Kč
Aktuální pracovněprávní judikatura s podrobným komentářem
Autor: 
Hůrka Petr
Autor: 
Novák Ondřej
Autor: 
Vrajík Michal
ISBN: 
978-80-7263-785-0
EAN: 
9788072637850
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 469 Kč
Sleva: 
15%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
ANAG
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2012
Počet stran: 
248

Tato na českém trhu unikátní publikace představuje reprezentativní výběr nejnovějších judikátů v oblasti pracovního práva. Do výběru byly zařazeny pouze rozsudky vynesené v letech 2011 a 2012, takže představují zcela aktuální stanoviska vrcholných soudních instancí a odrážejí jejich současné postoje k pracovněprávním sporům.

Klíčové body při řešení pracovněprávních sporů

Význam této publikace spočívá jednak v podrobném okomentování nejaktuálnějších pracovněprávních judikátů s využitím krátkých výtahů z odůvodnění jednotlivých rozsudků a jednak v názorné aplikaci judikatury do praxe.
Vyzdviženy jsou konkrétní nosné důvody a klíčové závěry, které byly pro řešení daných pracovněprávních sporů stěžejní a jimž by proto při řešení případných pracovněprávních sporů měla být věnována zvýšená pozornost.

Tematické okruhy

Pracovněprávní spory podložené nejaktuálnější judikaturou, ale i výkladem příslušných ustanovení zákoníku práce a souvisejících právních předpisů jsou v publikaci rozděleny podle jednotlivých tematických oblastí. Čtenář se tak snadno zorientuje díky přehledným oddílům:

způsob výkonu závislé práce,
Švarcsystém,
vznik a změna pracovního poměru,
skončení pracovního poměru,
odměňování zaměstnanců,
náhrada škody,
konkurenční doložka aj.

Samostatná kapitola je věnována judikatuře Soudního dvora EU.