Aktuální průvodce problematikou nelegálního zaměstnávání pro podnikatele

214 Kč
Aktuální průvodce problematikou nelegálního zaměstnávání pro podnikatele
Autor: 
Kapoun Radek
ISBN: 
A2667
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 249 Kč
Sleva: 
14%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
ANAG
Vydání: 
1.
Rok vydání: 
2012
Počet stran: 
104

Tato publikace je průvodcem problematikou nelegálního zaměstnávání a je určena nejen zaměstnavatelům, ale všem, kdo se s nelegálním zaměstnáváním mohou setkat.

Zásadní změny zavedené novelou k 1. 1. 2012

Dne 1. 1. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 367/2011 Sb., který změnil mimo jiné i zákon o zaměstnanosti. Novelou se zpřesňuje regulace zákazu nelegální práce. S provedenou změnou souvisí i změna kompetencí nejen inspektorů, ale i zaměstnavatelů. Při zjištění nelegální práce musí být uložena sankce, jejíž nejnižší částka je 250 000 Kč a nejvyšší 10 000 000 Kč.

Co v publikaci naleznete?

Kniha zpracovává oblast nelegálního zaměstnávání z hlediska jeho společenské škodlivosti, určuje právní rámec v oblasti práv a povinností zaměstnavatele, ale i kontrolních orgánů státu. Autoři publikace ukazují na jednotlivých dílčích případech postupy při kontrole, sankční odpovědnost, ale i správné postupy, jak splnit dané povinnosti a nezpůsobit tak sobě či jinému nebezpečí správního postihu.

Nelegální zaměstnávání cizinců

Publikace se zabývá jak prací občanů ČR, EU, ale rovněž i cizinců ze států mimo EU a jejich legálního zaměstnání. Příručka uvádí do souvislosti užití zákoníku práce, zákona o státní kontrole, o inspekci práce a zákona o zaměstnanosti a z nich plynoucí práva a povinnosti zaměstnavatelů, zaměstnanců, ale i kontrolních orgánů státu.