Alergická rýma

175 Kč
Alergická rýma
Autor: 
Seberová Ester
ISBN: 
80-7345-097-6
Dostupnost: 
5 dní
Obvyklá cena: 195 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Maxdorf
Edice: 
Farmakoterapie pro praxi
Rok vydání: 
2006
Počet stran: 
112
Formát: 
110x190 mm

Alergická rýma je nejčastějším projevem alergie na dýchacích cestách. V posledních letech je tomuto zdánlivě banálnímu onemocnění věnována stále větší pozornost, a to z několika důvodů: nárůst prevalence zejména v mladé populaci, snížená kvalita života pacientů a riziko rozvoje bronchiálního astmatu. Příčinou nosních obtíží u alergika je eozinofilní zánět sliznice, který není omezen pouze na horní cesty dýchací, ale vždy v určité míře pokračuje i do průdušek a ohrožuje pacienta vznikem astmatu. Alergickou rýmu je třeba chápat nikoli jako izolované onemocnění nosu, ale jako projev systémového alergického onemocnění na určité šokové tkáni. Komplexní přístup je třeba promítnout jak do diagnostiky, tak do terapie. Publikace se tomuto tématu věnuje v celé šíři, od základní charakteristiky alergické rýmy, její klasifikace, epidemiologie, etiologie a patogeneze, přes vyšetření a diferenciální diagnózu až k farmakoterapii, včetně uvedení chyb a omylů, jichž se dopouštějí jak lékaři, tak pacienti.

Komu je kniha určena: Alergologům, otorinolaryngologům, pneumologům, praktickým lékařům

Obsah:

1. Úvod

2. Repetitorium

2.1. Definice alergické rýmy

2.2. Klasifikace alergické rýmy a nomenklatura

2.3. Epidemiologie

2.4. Etiologie a patogeneze

2.5. Dědičnost, genetika

2.6. Rizikové faktory a prevence

2.7. Klinický obraz a průběh alergické rýmy

2.8. Typy alergické rýmy

2.9. Vývoj onemocnění, komplikace, prognóza

2.10. Pracovní schopnost, sociální aspekty alergické týmy

2.11. Péče o pacienty s alergickou rýmou

3. Vyšetření, diferenciální diagnóza

3.1. Diagnostika alergické rýmy

3.2. Diferenciální diagnóza

3.3. Orientace v rámci nemoci

4. Farmakoterapie

4.1. Cíle léčby alergické rýmy

4.2. Přehled léků a lékových skupin

4.3. Strategie léčby, postupy léčby

4.4. Farmakoterapie jako součást komplexní léčby

4.5. Léčba vybraných skupin nemocných

4.6. Perspektivy farmakoterapie

4.7. Doporučení a rady pro pacienta - edukace

4.8. Příklady konkrétní terapie, rekapitulace typických rizik

5. Chyby a omyly

5.1. Chyby ze strany pacienta

5.2. Chyby ze strany lékaře

Literatura

Doporučená literatura

Doporučené internetové adresy