Angiologie 2007

190 Kč
Angiologie 2007
Autor: 
Bulvas Miroslav
Autor: 
Karetová Debora
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
9788072624645
Dostupnost: 
10 dní
Obvyklá cena: 190 Kč
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Galén
Edice: 
Trendy soudobé angiologie; svazek 2
Rok vydání: 
2007
Počet stran: 
104
Formát: 
195x280 mm

Publikace představuje písemnou podobu příspěvků přednesených v rámci 12. angiologického sympozia s postgraduální tematikou pořádaného Českou angiologickou společností v červnu 2006 v Hejnicích se zaměřením na tři témata patřící k nejčastějším v klinické praxi.

Úvodní část se věnuje problematice defektů dolních končetin různé etiologie. Vedle klasických otázek, jako je péče o pacienty s diabetickou nohou nebo s ulkusy žilního původu, jsou zmíněna nová témata, týkající se pacientů s myeloproliferativním onemocněním nebo intervenční léčby pokročilé ischémie s použitím subintimální rekanalizace. Dalším tématem jsou aktuální otázky v péči o pacienty s chronickými žilními onemocněními - připojen je souhrn současných názorů na možnosti hlavních léčebných přístupů. Třetí část obsahuje sdělení týkající se onemocnění aorty a jejích větví se zaměřením na možnosti jejich chirurgické a endovaskulární léčby. Hlavní témata doplňuje přehledný referát věnovaný lázeňské léčbě a rehabilitaci u pacientů s cévními onemocněními.

Obsah:

Seznam použitých zkratek

Předmluva

Etiopatogeneze a diferenciální diagnostika defektů dolních končetin (Alena Broulíková)

Péče o defekty při chronické žilní insuficienci (Sabina Švestková)

Péče o diabetickou nohu a neuropatické defekty (Emil Záhumenský)

Význam subintimální rekanalizace pro záchranu končetiny s kritickou ischémií (Miloslav Roček)

Má použití barokomory význam pro hojení defektů? (Otto Mayer, Zdenka Poklopová)

Myeloproliferativní onemocnění a jejich léčba hydroxyureou - dva mechanismy vzniku defektů dolních končetin (Petr Kessler, Hynek Poul)

Lázeňská rehabilitace u pacientů s cévním onemocněním s využitím přírodního léčebného zdroje (Jiří Leisser)

Ultrazvukové mapování žil dolních končetin a přídatné velké safény (Dalibor Musil)

Genetické a získané vlivy v etiopatogenezi žilní trombózy a jejich dopad na léčbu - jak dlouho podávat antikoagulační medikaci v primární a sekundární prevenci? (Debora Karetová)

Sklerotizace varixů - indikace, úskalí, novinky (Irena Muchová)

Venotonika - komu a která? (Karel Roztočil)

Chirurgická rekonstrukce hlubokého žilního systému (Karel Novotný)

Endarterektomie či implantace stentu k odstranění stenózy extrakraniálního úseku a. carotis interna? (Miroslav Bulvas, Zuzana Sommerová, Renata Urbanová)

Etiopatogeneze, diagnostika a chirurgická léčba aneurysmatu břišní aorty (Vladislav Třeška)

Steal syndrom arteria subclavia (Vladimír Čížek)

Zánětlivá onemocnění (vaskulitidy) aorty a jejích větví (Ivo Hofírek, Hana Mertová, Ivo Vágner, Věra Feitová, Zdeněk Řehák, Andrea Houzarová, Jana Böhmová, Ludmila Procházková)

Syndrom horní hrudní apertury - thoracic outlet syndrome (Jiří Podlaha, Zdeněk Gregor)

Naše zkušenosti s léčbou pacientů s výdutěmi subrenální aorty aortobifemorálními stentgrafty (Jan Beran, Milan Novák, Jan Marušiak, Josef Štrincl)

Seznam autorů