Angiologie 2010

205 Kč
Angiologie 2010
ISBN: 
978-80-7345-236-0
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 245 Kč
Sleva: 
16%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Maxdorf
Edice: 
Jessenius
Rok vydání: 
2011
Počet stran: 
86

Články obsažené ve sborníku představují podstatnou část přednáškového programu z Angiologického sympozia ve Valticích 2009 v písemné podobě a stejně jako v minulých letech přinášejí souhrnné informace týkající se tří tematických okruhů. První část příspěvků, věnovaných prevenci tepenných onemocnění, uspořádal prim. Spáčil a přizval k ní naše přední odborníky zabývající se rizikovými faktory aterosklerózy. Druhá část sdělení, seřazená doc. Karetovou, se týkala prevence žilních onemocnění a byla zaměřena především na žilní trombózu. Závěrečný blok příspěvků shromáždil dr. Chochola, který koordinoval část
programu zabývající se akutními tepennými uzávěry, což je téma pro rozsáhlou interdisciplinární spolupráci.