Antibiotická léčba nozokomiálních infekcí

168 Kč
Antibiotická léčba nozokomiálních infekcí
Autor: 
Kolář Milan
ISBN: 
80-7254-151-X
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 168 Kč
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Triton
Rok vydání: 
2000
Počet stran: 
184

Nozokomiální nákazy dnes chápeme jako ekologický rozvrat mezi vnímavým jedincem, infekčním agens a zevním prostředím. Situace v bakteriální populaci na přelomu tisíciletí je kritická. Důvodem je určitý posun do oblasti rezistentních grampozitivních mikrobů a výskyt multirezistentních enterobakterií a některých nefermentujících gramnegativních tyček. To je skutečná hrozba, protože ani nově vyvíjené antiinfekční léky s proklamovanou účinností na tyto mikroorganismy nejsou samospasitelné. Řešení autor vidí v cílené antimikrobní léčbě, jež se opírá o znalosti o mikrobiálním osídlení místa infekce, o mikrobech, které se při postižení daného orgánu nejčastěji uplatňují, o epidemiologické situaci na konkrétním nemocničním oddělení, o rezistenci nejčastějších a nejdůležitějších bakteriálních patogenů a o znalosti o pacientovi. Zabývá se i problematikou antibiotické profylaxe, zdůrazňuje potřebu spolupráce mikrobiologů a klinických lékařů v této oblasti. Práce je přínosem pro tyto specialisty i podnětem k jejich další činnosti.