Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy

201 Kč
Aplikace moderních informačních technologií v řízení firmy
Podnázev: 
nástroje ke zvyšování kvality informačních systémů
ISBN: 
978-80-247-2728-8
EAN: 
9788024727288
Dostupnost: 
SKLADEM
Obvyklá cena: 229 Kč
Sleva: 
12%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Grada
Rok vydání: 
2008
Počet stran: 
176

Srozumitelná publikace nabízí ucelený přehled o současných možnostech efektivního využití informačních a komunikačních technologií (ICT) ve firmách a jiných organizacích. Manažeři, podnikatelé, studenti VŠ a další uživatelé informačních systémů (IS) se seznámí s možnými přístupy k aktualizaci IS a ICT, s klíčovými aplikacemi, s informačními systémy pro řízení podniků, aplikacemi pro ukládání a analýzu dat, se zajišťováním datové kvality a významu metadat. Autorka se věnuje i problematice CRM a CPM systémů. Kniha dále informuje o možnostech rozvoje podnikání s ICT, o e-businessu, o základní klasifikaci a očekávaných trendech, a také o bezpečnosti IS, o aktuálních hrozbách a o přípravě bezpečnostní politiky firmy. Velkou předností knihy je srozumitelná, ucelená a přitom stručná deskripce dané problematiky tak, aby byla pochopitelná studentům a uživatelům bez hlubších znalostí informatiky, kteří mají zájem o zvýšení kvality podnikatelských a obchodních procesů využitím ICT.

Obsah

O autorce 9
Úvod 11

ČÁST I: Organizační předpoklady řízení IS 15
1. Informační systém, jeho struktura a vztah k systému řízení 17
1.1 Úvod do terminologie 17
1.2 Vztah informačního systému k systému řízení 20
2. Role informačního manažera a tvorba informační strategie 25
2.1 Informační manažer 25
2.2 Příprava informační strategie firmy 27
3. Možné přístupy k aktualizaci informačního systému a informačních a komunikačních technologií 35
3.1 Možnosti inovace IS/ICT 35
3.2 Využití systémové integrace 40
3.3 Outsourcing 42
3.4 Pronajímání aplikací, služeb a hostování na webu 43
4.Řízení efektů z investic do informačních a komunikačních technologií 47
4.1 Odhad nákladů a tvorba matice přínosů 48
4.2 Využití měření při sledování přínosů 49
4.3 Neformalizovaný přístup k hodnocení možných přínosů 50
4.3.1 Matice přínosů 54

ČÁST II: Klíčové aplikace současnosti 59
5. Správa dokumentů a její podpora ICT 61
5.1 Základní komponenty systémů pro správu dokumentů 62
5.1.1 Získávání 63
5.1.2 Správa dokumentů a skupinová spolupráce 66
5.1.3 Ukládání dokumentů, jejich zabezpečení a integrace 68
5.1.4 Doručení dokumentů, automatizace firemních procesů a bezpečnost dokumentů 69
5.2 Typy systémů pro práci s dokumenty 71
5.2.1 Systémy pro správu dokumentů 71
5.2.2 Systémy pro zpracování elektronických formulářů 73
5.2.3 Systémy pro řízení oběhu dokumentů pomocí definovaných pravidel 74
5.2.4 Elektronická výměna dat 78
5.3 Kritéria výběru systémů pro práci s dokumenty 81
5.4 Dlouhodobá archivace digitálních dokumentů 82
5.4.1 Strategie archivace digitálních dokumentů 84
6. Podnikové informační systémy (ERP) 87
6.1 Základní komponenty ERP 88
6.2 Typy ERP systémů 91
6.3 Současné ERP systémy - ERP druhé generace 92
6.3.1 Rysy moderního ERP systému 93
6.3.2 Inovace ERP systémů 94
7. Nástroje byznys inteligence, jejich struktura a důvody pro užívání 95
7.1 Manažerské aplikace EIS 97
7.1.1 Postavení EIS v informačním systému organizace 97
7.1.2 Charakteristika EIS 98
7.1.3 Multidimenzionalita EIS 99
7.1.4 Důvody pro EIS 102
7.2 Aplikace pro získávání, transformaci, čištění a nahrávání dat 103
7.2.1 Nástroje pro výběr, transformaci a přenos dat 103
7.2.2 Integrační charakter nástrojů BI a systémy pro integraci aplikací 106
7.3 Aplikace pro ukládání dat 107
7.3.1 Datové sklady 108
7.3.2 Nezávislá datová tržiště (virtuální DS) 110
7.3.3 Operativní datová úložiště 111
7.3.4 Dočasná úložiště dat 113
7.4 Aplikace pro analýzu dat 114
7.4.1 OLAP nástroje 114
7.4.2 Dolování dat 116
7.5 Datová kvalita 117
7.6 Metadata 119
8. CRM a CPM systémy 123
8.1 Charakteristiky aplikací pro řízení vztahů se zákazníky - CRM 123
8.1.1 Problematika CRM 125
8.1.2 Struktura CRM 126
8.1.3 Možnosti nasazení CRM 128
8.1.4 Implementace CRM 130
8.2 Řízení výkonnosti firem a institucí CPM 132

ČÁST III: Rozvoj podnikání s podporou ICT 135
9. Podpora e-podnikání 137
9.1 Typy nástrojů e-podnikání 138
9.2 Základní klasifikace e-podnikání 140
9.3 Přínosy a nevýhody e-podnikání 146
9.4 Současné podmínky uplatnění koncepce e-podnikání 150
9.5 Očekávané důsledky dalšího rozvoje e-podnikání 152
10. Bezpečnost informačních systémů 155
10.1 Aktuální hrozby pro informační bezpečnost 155
10.2 Bezpečnost jednotlivých komponent IS 158
10.2.1 Útoky na informační technologie 159
10.2.2 Ochrana uživatele 160
10.2.3 Vliv reálného světa na bezpečnost informačních systémů 161
10.3 Bezpečnostní politika 162
Seznam zkratek 167
Literatura 169
Rejstřík 172