Auto v pracovněprávních vztazích

132 Kč
Auto v pracovněprávních vztazích
Autor: 
Bukovjan Petr
Autor: 
kolektiv
ISBN: 
978-80-7357-697-4
Dostupnost: 
vyprodáno
Obvyklá cena: 150 Kč
Sleva: 
12%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Wolters Kluwer (ASPI)
Rok vydání: 
2011
Počet stran: 
108
Související informace: 

Používání automobilů, popřípadě motocyklů pro pracovněprávní účely má řadu aspektů, vyplývajících ze zákoníku práce, předpisů o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, ale též předpisů daňových. Jde o problematiku, v níž se velmi často projevují nejasnosti a neznalosti, popřípadě i rozdílné výkladové právní názory. Účelem výkladu je podat komplexní pohled na tyto otázky, a to zásadně pro účely pracovněprávních vztahů (pracovního poměru a dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr), respektive v oblasti daňové též pro účely pořizování a užívání uvedených dopravních prostředků podnikateli či statutárními orgány obchodních společností nebo jejich členy (včetně osob samostatně výdělečně činných).

Vyšlo jako samostatně prodejná příloha časopisu Práce a mzda č. 10/2011.