Autonomie jednotlivce

342 Kč
 Autonomie jednotlivce Sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference
Podnázev: 
Sborník odborných příspěvků z mezinárodní konference 2014
ISBN: 
978-80-7502-059-8
EAN: 
9788075020598
Dostupnost: 
6 dní
Obvyklá cena: 380 Kč
Sleva: 
10%
Sazba DPH: 
10%
Nakladatel: 
Leges
Rok vydání: 
2014
Počet stran: 
296

Sborník prezentuje příspěvky z osmého ročníku konference Olomoucké debaty mladých právníků 2014. Letošním tématem debaty byla „Autonomie jednotlivce“. Jak se ukázalo, s autonomií jednotlivce se nesetkáváme jen v právu soukromém, ale i v právu veřejném.

Z jednotlivých příspěvků i následné diskuze vyvstala řada zajímavých právních problémů i způsobů jejich řešení, se kterými je možné se díky tomuto sborníku detailněji seznámit. Za všechny jmenujme hned několik příspěvků věnujících se velmi aktuální problematice omezování svéprávnosti v novém občanském zákoníku, u kterých autoři neopomenuli ani procesní aspekty.

Autonomii jednotlivce je věnována pozornost i v manželském majetkovém právu, dědickém právu a smluvním právu. Velmi diskutovaným tématem se také stal institut nutné obrany a krajní nouze, a to z pohledu trestního i správního práva. Sborník rovněž demonstruje, že i ve finančním právu má jednotlivec svůj prostor pro svobodu. Ve sborníku lze nalézt též příspěvky věnující se autonomii jednotlivce v právu ústavním, evropském a mezinárodním.

Vice informací o konferenci Olomoucké debaty mladých právníků, včetně online verzí sborníků z minulých let, fotogalerie a pokynů pro zájemce o účast na konferenci, naleznete na oficiálních stránkách konference.