Břeská Naděžda

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Dávky pomoci v hmotné nouzi

Publikace „Dávky pomoci v hmotné nouzi a dávky sociální péče…“ seznamuje s právní úpravou dávek pomoci v hmotné nouzi po změnách, které byly přijaty v rámci tzv. sociální reformy s účinností od 1. 1. 2012. Komentuje právní úpravu obsaženou jak v zákoně č. 111/2006 Sb., tak v prováděcí vyhlášce č...

Státní sociální podpora s komentářem a příklady

V novém přepracovaném vydání této publikace jsou komentovány veškeré změny, k nimž v oblasti státní sociální podpory došlo od posledního vydání publikace, a to jak v zákoně o státní sociální podpoře, který byl v průběhu roku 2007 ještě několikrát novelizován, tak i v dalších souvisejících...

Státní sociální podpora s komentářem a příklady 2012

Publikace v přepracovaném znění seznamuje s právní úpravou dávek státní sociální podpory po úpravách provedených v rámci tzv. sociální reformy s účinností od 1. 1. 2012. V podrobném komentáři k jednotlivým ustanovením zákona je popsána právní úprava obsažená v zákoně č. 117/1995 Sb., o státní...

Státní sociální podpora s komentářem a příklady 2010

V novém přepracovaném vydání publikace Státní sociální podpora s komentářem a příklady jsou komentovány všechny změny, k nimž v oblasti státní sociální podpory došlo od posledního vydání v roce 2008, a to jak v zákoně o státní sociální podpoře, který byl několikrát novelizován, tak i v dalších...

Dávky pomoci v hmotné nouzi 2019

Kniha přináší podrobný popis jednotlivých dávek systému pomoci v hmotné nouzi (příspěvku na živobytí, doplatku na bydlení a mimořádné okamžité pomoci), a to i ve vazbách na ostatní dávkové systémy.
Podrobněji k obsahu publikace

Jde o srozumitelný a ucelený výklad celého systému a...