Dohnal Jakub

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Spotřebitelský úvěr. Praktická příručka s příklady a judikaturou

Praktická příručka nabízí čtenáři ucelený pohled na problematiku spotřebitelského úvěru, která přesahuje do několika právních předpisů, a hodnotí dílčí právní problémy z pohledu teorie.

Zatímco advokáty a soudce bude zajímat, zda spotřebitel může prodloužit promlčecí dobu dle obchodního...

Náhrada škody a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku - Průvodce novou právní úpravou

Publikace je věnována náhradě škody a náhradě nemajetkové újmy v soukromém právu. Jedná se o poznámkové vydání právní úpravy odpovědnosti za škodu v novém občanském zákoníku s vytyčením změn, které byly v novém občanském zákoníku zavedeny oproti stávající úpravě v zákoně č. 40/1964 Sb., občanský...

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy v novém občanském zákoníku-komentář k par. 2894 až par. 2971

1. vydání

Publikace řeší náhradu škody a náhradu nemajetkové újmy v soukromém právu. Jedná se o poznámkové vydání právní úpravy odpovědnosti za škodu v novém občanském zákoníku s vytyčením změn, které byly v novém občanském zákoníku zavedeny oproti stávající úpravě.

Pro koho je...