Dolenský Adolf

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Trestní právo hmotné I. (obecná část), II. (zvláštní část), III. (judikatura k obecné a zvláštní části)

Osvědčená vysokoškolská učebnice trestního práva hmotného, která má své místo i v knihovnách soudců, advokátů, státních zástupců, policistů, probačních úředníků a jiných odborníků. Jedná se o dílo autorského týmu katedry trestního práva Právnické fakulty Univerzity Karlovy a externích...