Dvořák Jan

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Pocta Sentě Radvanové k 80. narozeninám

oc. JUDr. Senta Radvanová, CSc., se celý profesionální život zabývá rodinným právem. Je pro ni příznačné, že se dívá na rodinné právo i z pohledu sociologie, psychologie, antropologie a etiky. Zabývá se nejen rodinným právem, ale rodinou samou, vztahy rodičů a dětí a dalších příbuzných a...

Pocta Jiřímu Švestkovi k 75. narozeninám

Publikace obsahuje 26 statí významných autorů z oblasti soukromého práva.

Občanské právo hmotné. 1

Páté, jubilejní vydání základní vysokoškolské učebnice z pera pedagogů pražské právnické fakulty.

První svazek zahrnuje obecnou část (pojem práva, třídění práva, filozofickou koncepci práva, prameny a normy občanského práva atd.) a věcná práva (vlastnictví, právo zástavní, zadržovací,...

Občanské právo hmotné. 2

Páté, jubilejní vydání základní vysokoškolské učebnice z pera pedagogů pražské právnické fakulty.

Druhý svazek zahrnuje výklad závazkového práva, smluv, cenných papírů a odpovědnosti za škodu.

Sborník statí z diskusních fór o rekodifikaci občanského práva

obsahuje příspěvky přednesené na setkáních konaných 27. 1. 2006 a 12. 5. 2006 na Právnické fakultě Univerzity Karlovy

Soukromé právo v České republice se nyní nachází na přelomu. Byl publikován a veřejnosti předložen k diskusi návrh nového občanského zákoníku. V této fázi vývoje se koná...

Občanské právo hmotné. 3

Páté, jubilejní vydání základní vysokoškolské učebnice. Třetí díl se věnuje výkladu práva rodinného, autorskému zákonu, patentovému právu a právu dědickému.

Hledání v panelovém městě
Muž mezi ženami
Občanské právo hmotné 3 (4. vydání)

Páté, jubilejní vydání základní vysokoškolské učebnice. Třetí díl se věnuje výkladu práva rodinného, autorskému zákonu, patentovému právu a právu dědickému.

Zákon o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti (412/2005 Sb.)

Ačkoliv od nabytí účinnosti zákona o ochraně utajovaných informací a o bezpečnostní způsobilosti uplynulo již téměř třináct let, je předkládaná publikace nejen prvním komentářem k němu, nýbrž i vůbec první knižní publikací, která se problematikou tohoto zákona komplexně zaobírá. S vědomím toho...