Dvořák Libor

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (100/2001 Sb.) - komentář, 2. vydání

2. vydání komentáře reaguje na zásadní novely zákona provedené zákonem č. 225/2017 Sb. a zákonem č. 326/2017 Sb. Právní stav komentáře je k 1. 1. 2018.

Posuzování vlivů na životní prostředí je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základním předpisem upravujícím...

Zákon o posuzování vlivů na životní prostředí (č. 100/2001 Sb.)

Posuzování vlivů na životní prostředí je jedním z nejdůležitějších nástrojů ochrany životního prostředí. Základním předpisem upravujícím v ČR tuto složitou problematiku je zákon č. 100/2001 Sb. Cílem komentáře k tomuto předpisu je poskytnout čtenáři podrobnější informace o české právní úpravě...