Fišar Zdeněk

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Neurobiologie duševních poruch

Sborník obsahuje příspěvky, které byly předneseny na 9. celostátní konferenci biologické psychiatrie s mezinárodní účastí uskutečněné v Luhačovicích ve dnech 16.-19. června 1999.