Flegl Vladimír

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Významné mezinárodní dokumenty k ochraně lidských práv

Soubor základních mezinárodních dokumentů o lidských právech. Při jejich výběru bylo východiskem jak jejich vnitrostátní vymezení, tak mezinárodní pojetí. Autor přihlédl především k oficiální Sbírce mezinárodních instrumentů o lidských právech, dále ke Klasifikaci úmluv a doporučení Mezinárodní...