Fuller Lon L.

LON L. FULLER
(1902-1978)

patří mezi nejvýznamnější představitele právní filosofie a teorie 20. století. Od roku 1939 až do roku 1972 působil jako profesor na Harward Law School. Ve svých polemikách se školou právního pozitivismu, především s britským filosofem práva H. L. A. Hartem, zformuloval vlastní přirozenoprávní nauku, která vychází z procedurální váhy přirozeného práva. Fuller se kromě podstaty a účelu právních procedur a vztahu mezi morálkou a právem zabýval také smluvním právem.

Jeho dílo zásadním způsobem ovlivnilo nedávné i současné diskuse o vazbách mezi přirozeným a pozitivním právem, resp. demokratickým zákonodárstvím. Kromě díla Morálka práva (The Morality of Law), poprvé vydaného v roce 1964 a podruhé vydaného v upravené a rozšířené verzi v roce 1969, je J. L. Fuller ještě autorem následujících knih:
The Law in Quest of ItselfXI940), Basic Contract Law (1947), The Problems of Jurisprudence (1947), Legal Fiction (1967), Anatomy of the Law (1968) a The Principles of Social Order (vydáno posmrtně v roce 1981).