Huleš Jan

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Účetnictví pojišťoven Kapitoly z historie účetního práva

Předkládaná publikace je průvodcem v účetním právu pro pojišťovny.

V jednotlivých kapitolách se čtenář postupně seznámí v rozvaze s aktivy jako například s investicemi, pohledávkami z přímého pojištění a zajištění, a pasivy, jako jsou technické rezervy, závazky z přímého pojištění aj. V...