Jankovský Jiří

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Ucelená rehabilitace dětí s tělesným a kombinovaným postižením

Druhé vydání publikace se zabývá problematikou ucelené rehabilitace dětí s tělesným postižením a kombinovaným postižením, zejména pak dětí s poruchou centrálního motoneuronu. Publikace shrnuje obecné poznatky a věnuje pozornost všem složkám ucelené rehabilitace, tedy prostředkům léčebným,...