Jirsa Jaromír

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Občanské soudní řízení. Soudcovský komentář.

Úspěšný „soudcovský komentář“ občanského soudního řízení vychází již ve 3., aktualizovaném a doplněném vydání.

V pěti knihách přináší podrobný výklad základních předpisů českého civilního práva procesního, tedy zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, a zákona č. 292/2013 Sb., o...