Kalina Miroslav

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Anglicko - český odborný slovník z oblasti ekonomické, obchodní a finanční

Předkládaná publikace si klade za cíl seznámení s anglickou terminologií z oblasti ekonomiky, obchodu, měnové a finanční politiky, řízení a rozhodování. Pozornost je též věnována oblasti marketingu, cestovního ruchu, ochrany životního prostředí, pojišťovnictví a základní terminologii v oblasti...

Anglicko - český právnický slovník

Čtvrté, aktualizované a doplněné vydání tohoto slovníku zpracovává více než 27 000 hesel a jejich terminologických spojení ze všech odvětví práva. Nebylo možné vyhnout se oblasti ekonomiky, neboť sféra práva a ekonomiky k sobě mají mnohdy velmi blízko (např. témata smlouvy nebo platby). Větší...

Česko - anglický odborný slovník z oblasti ekonomické, obchodní a finanční

Česko-anglický odborný slovník je zamýšlen nejen pro studenty vysokých a jiných škol s ekonomickým zaměřením, ale i širší veřejnosti, zejména pracovníkům firem s mezinárodní účastí, advokátním kancelářím zabývajícím se obchodními záležitostmi, tlumočníkům a překladatelům. Při přípravě čtvrtého...

Česko - anglický právnický slovník

Třetí vydání oblíbeného slovníku bylo rozšířeno o pojmy z právního prostředí Evropské unie a některá hesla byla doplněna anglickým významem, která mají v kontextu evropského práva.
Důkladně zpracovaný slovník nyní obsahuje více než 27 000 hesel a jejich terminologických spojení ze všech...

Konferenční angličtina

Příručka poskytuje výrazy a obraty, se kterými se obvykle setkáváme při přípravě programu a průběhu konferencí, vědeckých zasedání a kongresů. Publikace seznamuje s komunikativním jazykovým materiálem pro odborné a vědecké pracovníky s cílem zaktivizovat jejich jazykové znalosti pro odborný...

Cévní mozková příhoda v medicínské praxi

Na vydání publikace se významně podílela Nemocnice Na Homolce.

Česko-anglický právnický slovník a anglicko-český právnický slovník. Komplet

Čtvrté, aktualizované a doplněné vydání kompletu oblíbeného právnického slovníku česko-anglického a anglicko-českého zpracovává v každé jazykové verzi více než 27 000 hesel a jejich terminologických spojení ze všech právních odvětví. Snaha o usnadnění práce se slovníkem a minimalizaci odkazů...

Česko-anglický právnický slovník. 4. aktualizované a doplněné vydání

Čtvrté, aktualizované a doplněné vydání oblíbeného slovníku důkladně zpracovává více než 27 000 hesel a jejich terminologických spojení ze všech právních odvětví. Snaha o usnadnění práce se slovníkem a minimalizaci odkazů vedla k tomu, že některé termíny se objevují dvakrát – jde zejména o...