Karpaš Roman

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Jizerské hory 4. O historii a umění do roku 1813

Po třech dílech věnovaných Jizerským horám především z přírodovědného a ochranářského hlediska vychází první z plánovaných svazků zabývajících se historií a kulturou.

Naše pohoří a jeho okolí začalo být osídlováno poměrně pozdě až ve 13. století. O to více překvapí, že se mezi...

Jizerské hory. O mapách, kamení a vodě

Jedná se o několikadílný projekt, popisující Jizerky ze všech možných úhlů pohledu.

První díl sestavil kolektiv 70 odborníků a týká se především neživé přírody. Shrnuje historii správního dělení, dění kolem státní hranice, mapování oblasti, geologii, využití nerostného bohatství,...

Jizerské hory 2. O rašeliništích, květeně a zvířeně

Jedná se o druhý díl projektu, popisujícího Jizerky ze všech možných úhlů pohledu. Tuto knihu sestavil kolektiv více než 60 odborníků a týká se především živé přírody. Shrnuje přírodovědné bádání od historie po současnost, zvláštní kapitoly jsou věnovány mechům, lišejníkům, houbám, vyšším...

Jizerské hory 3. O lesích, dřevu a ochraně přírody

Jedná se o třetí díl projektu, popisujícího Jizerky ze všech možných úhlů pohledu.

Navazuje úzce na předchozí díl, který se zaměřil na botaniku, zoologii a pro zdejší chráněnou krajinnou oblast tak typická rašeliniště. Knihu sestavil kolektiv téměř stovky odborníků. Shrnuje vývoj ochrany...