Kleinová Naomi

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Bez loga

Rozsáhlá a exaktními statistickými údaji podpořená studie o podobách moderního marketingu.

Kleinová ve čtyřech oddílech své práce (Bez prostoru, Bez volby, Bez práce, Bez loga) demaskuje praktiky soudobého reklamního průmyslu, ukazuje, jak ve 20. století rostl význam, který hrála v...

Šoková doktrína. Vzestup kalamitního kapitalismu

Válka v Iráku, tsunami na Cejlonu, zátopy v New Orleans... těchto a podobných neštěstí umí dobře využít podnikání jistého typu, jež Kleinová nazývá "kalamitním kapitalismem". Zatímco se postižení vzpamatovávají z otřesu, nadnárodní kapitál už se usídluje na zpustošeném území, a tam, kde byla...