Klusoň Jiří

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Zákon o státní památkové péči. Praktický komentář

Praktický komentář k zákonu o státní památkové péči (č. 20/1987 Sb.) je užitečnou příručkou pro laiky i odborníky v oblasti památkové péče. Na praktických příkladech autoři vysvětlují jednotlivá ustanovení zákona a zároveň reflektují i judikaturu, která s touto problematikou souvisí.

...