Kobliha Ivan

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Obchodní zákoník. Komentář

Naše nakladatelství uvádí na knižní trh nový komentář k obchodnímu zákoníku. Autorský kolektiv tvoří soudci, pedagogové a advokáti.
Účelem komentáře je doplnit stávající výběr komentářové literatury k titulnímu zákonu o praktický pohled, akcentující pojmenování a řešení problémů, s nimiž...

Náhrada škody podle občanského a obchodního zákoníku,

Praktická příručka pojednává o odpovědnosti za škodu v soukromém právu, s akcentem na její praktické uplatňování.

Nejprve se autoři věnují občanskému zákoníku, který je základem této úpravy. Pojednávají jak o obecné úpravě, tak o jednotlivých případech odpovědnosti zvláštní. Pak výklad...

MERITUM Obchodní právo

MERITUM Obchodní právo je druhým, aktualizovaným vydáním knihy z roku 2005. Publikace přináší systematický výklad problematiky Obchodního zákoníku, poskytuje odpovědi na řadu otázek z obchodního práva vyskytujících se v každodenní praxi. Zejména se jedná o problémy při vzniku a chodu obchodní...

Náhrada majetkové a nemajetkové újmy, Praktická příručka

Praktická příručka pojednává o náhradě škody a odčinění nemajetkové újmy v soukromém právu po rekodifikaci se zřejmým důrazem na jejich uplatňování v praxi.

V první části se autoři věnují úpravě v občanském zákoníku, který je základem úpravy civilních deliktů vůbec. Nabízejí prakticky...