Kocáb Milan

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Geometrický plán. Příručka pro vyhotovitele i uživatele

Geometrické plány jsou technickou přílohou pro vyhotovení rozhodnutí katastrálních úřadů ke změnám hranic katastrálních území, rozdělení pozemků a jejich změn, vyznačení budovy a vodního díla v katastru nemovitostí, při vytyčování průběhu hranic pozemků a pro vyznačení rozsahu věcného břemene k...