Kolář Pavel (Ing.)

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Ekonomie a ekonomika (ISU)

Publikace je jednou ze základních učebnic Systému vzdělávání a certifikace účetní profese v ČR, praktikovaného a dále rozvíjeného ISÚ ve spolupráci s ACCA. Forma, kterou je učebnice zpracována, přehlednost, příklady a důraz na didaktickou stránku ocení nejen adepti na účetní kvalifikaci, ale i...

Finanční analýza 2. přepracované vydání (Wolters Kluwer)

Učebnice je součástí souboru 15 publikací, obsahujícího ucelenou soustavu učiva, jehož osvojení je nezbytným teoretickým předpokladem pro vykonávání účetní profese v nejvyšším kvalifikačním stupni, který je účetní expert. Přestože byla tato učebnice zpracována pro účel vzdělávání pro systém...