Krbečková Marie

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Jednoduché účetnictví

Koncem roku 2007 byla schválena novela zákona o účetnictví, ze které vyplývá, že občanská sdružení (včetně odborových organizací), jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti nebo církevní instituce, které jsou církevní právnickou osobou, a...

Jednoduché účetnictví k 1. 1. 2010

V roce 2008 jsme Vám nabídli publikaci „Jednoduché účetnictví po úpravách k 1. 1. 2008“, která je určena pro organizace, jako jsou občanská sdružení (včetně odborových organizací), jejich organizační jednotky, které mají právní subjektivitu, církve a náboženské společnosti nebo církevní...

FKSP, sociální fondy, benefity a jiná plnění 2020

Většina organizací a firem v České republice, ale i v okolních státech, využívá možnost poskytování zaměstnaneckých sociálních výdajů a různých benefitů.
Přehledný výklad nejasné problematiky tvorby a čerpání FKSP a sociálních fondů

Jedním ze základních nástrojů při poskytování...