Kuklík Jan

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Dějiny angloamerického práva

Učebnice postihuje základní rysy druhého velkého právního systému euroatlantické civilizace (vedle nám daleko známějšího evropského kontinentálního práva), v němž jsou historie a platná právní úprava v důsledku rozsáhlého vlivu soudních precedentů neodmyslitelně provázány.

Nejprve je v...

Mýty a realita takzvaných Benešových dekretů

Problematika dekretů prezidenta republiky, které jsou nepřesně a se zřejmým pejorativním podtextem nazývány též "Benešovy dekrety", je otázkou, která má svoji historickou, právní i politickou dimenzi. Publikace se zabývá vylíčením konkrétních historických okolností vzniku a přijímání dekretů...

Vývoj československého práva 1945 - 1989

Předkládaná kniha je pokusem o syntézu československých právních dějin v letech 1945–1989. Ačkoliv se zaměřuje především na období komunistického režimu (lidové demokracie a samozvaného socialistického komunistického režimu), jsou do ní zařazeny i dvě kapitoly pojímající vývoj mezi roky 1945–...

Sportovní právo (Kuklík)

Kniha se snaží přispět k etablování tohoto mladého právního odvětví u nás. Vybraní odborníci v ní získali prostor vyjádřit svá stanoviska k nejpalčivějším problémům soudobého sportu, jakými jsou doping, ovlivňování zápasů, vztah národního a evropského práva, právní odpovědnost vyplývající ze...