Kuneš Zdeněk

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
DPH u nemovitostí a ve výstavbě

V publikaci je komplexně na příkladech řešena problematika uplatnění daně z přidané hodnoty u nemovitostí po 1. 1. 2008 a po 1. 1. 2009. Podrobněji je vysvětleno stanovení místa plnění u služeb vztahujících se k nemovitosti, převod nemovitostí, problematika daňových dokladů, opravy základu daně...

DPH u nemovitostí a ve výstavbě k 1. 1. 2010

Publikace se komplexně zabývá uplatněním daně z přidané hodnoty u nemovitostí po 1. 1. 2010.

Ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, jsou v publikaci uvedena pouze ta ustanovení, která se týkají nemovitostí a služeb vztahujících se k nemovitosti. Tato ustanovení jsou...