Marchal Stanislav A.

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Právní aspekty e-governmentu v ČR

Informace a data se staly v 21. století výnosným obchodním artiklem. Soukromá sféra již dneska disponuje efektivními informačními systémy, které jsou schopny informace nejenom rychle a přesně přenášet, ale dokonce i třídit a z poskytnutých informací činit doporučení a závěry svým koncovým...