Matějovič Martin

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Akutní selhání ledvin a eliminační techniky v intenzivní péči

Publikace shrnuje recentní poznatky a zkušenosti, kterým bychom měli věnovat pozornost u kriticky nemocného s rizikem selhání ledvin nebo u něhož již k jejich selhání došlo. Náhrada funkce ledvin intermitentní hemodialýzou byla u hemodynamicky nestabilních a kriticky nemocných postupně...