Neruda Robert

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Zákon o ochraně hospodářské soutěže. Komentář. 2. vydání

Publikace obsahuje podrobný a ucelený výklad zákona o ochraně hospodářské soutěže. Jednotlivá ustanovení zákona v aktuálním znění jsou opatřena rozsáhlým komentářem zohledňujícím zejména praktické otázky jejich aplikace a reagujícím na všechny podstatné výkladové otázky, jež bylo zapotřebí při...