Pařízková Ivana

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Zákon o správních poplatcích a předpisy související

Komentář k zákonu o správních poplatcích představuje přehledný úvod do problematiky správních poplatků a to jak v rovině ryze správní, tak v rovině finanční, která je jejich důsledkem. Součástí zákona je rovněž Sazebník správních poplatků, který určuje, které úkony správních orgánů podléhají...