Pauldura Lukáš

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Slovník právních pojmů. Občanský zákoník

Slovník vykládá více než tisíc pojmů užívaných jak dříve tak nyní v novém soukromém právu.

Stručně a srozumitelně popisuje termíny známé (např. dědic, držba, nadace, opatrovnictví, služebnost, výživné, zůstavitel) i termíny do občanského práva nově či opětovně zavedené (dobytek, odkaz,...