Petera Petr

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Manažerské účetnictví - nástroje a metody

Publikace ve třetím, aktualizovaném a přepracovaném vydání poskytuje čtenáři komplexní vědomostní základ pro pochopení obsahové náplně a fungování systému účetních informací určených řídícím pracovníkům jako základní informační podpora hodnotového řízení (řízení nákladů, výnosů a zisku, aktiv a...