Prokůpková Danuše

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Řízení školy 2009. Meritum

Meritum Řízení školy je koncipováno jako každodenní pomůcka pro ředitele škol, kterým usnadní orientaci v problematice moderního vedení školy. Výklad je určen i pro ty, kteří se o tuto oblast zajímají a chtěli by se dozvědět více.
Meritum je doplněno příklady z praxe, upozorněními na možné...

Příspěvkové organizace 2018–2019

Publikace přináší podrobné vysvětlení daňové a účetní problematiky příspěvkových organizací, doplněné o konkrétní příklady a poznatky z praxe. Zohledňuje změny právních předpisů, které nabyly platnosti a účinnosti pro rok 2018. Čtenáři se seznámí s relevantní judikaturou, která nabývá čím dál...

Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek

Publikace Jak číst účetní výkazy vybraných účetních jednotek přibližuje problematiku účetnictví bez použití strohých předkontací „MÁ DÁTI/DAL".

Autoři díky své pestré pedagogické praxi osvětlují komplexní ekonomický informační systém nazývaný účetnictví formou srozumitelnou pro širokou...