Průcha Jan

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Česká vzdělanost. Multidisciplinární pohled na fenomén národní kultury

Monografie se zabývá fenoménem česká vzdělanost, který je sice často pojednáván v mediálních i odborných textech, ale zůstává nedefinován a neobjasněn. Autor vysvětluje, že fenomén vzdělanost má velmi komplikovanou povahu, jejímiž dílčími aspekty se zabývají některé vědecké disciplíny:...

Předškolní dítě a svět vzdělávání. Přehled teorie, praxe a výzkumných poznatků

Potřebná a užitečná monografie věnovaná velmi aktuální problematice. Objasňuje rané a předškolní vzdělávání v širším pohledu na životní etapu dětství. Propojuje teoretické poznatky z pedagogiky, psychologie, sociologie a dosavadní poznatky z oblasti pedagogické praxe, školské politiky a...