Psutka Jindřich

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Odpovědnost za ekologické škody v občanském právu

Autor v knize přistupuje k problematice ekologických škod z pohledu civilního práva a systematicky zpracovává i další, speciální právní úpravy týkající se tohoto tématu, jako je zákon o ochraně přírody a krajiny (č. 114/1992 Sb.), zákon o ochraně zemědělského půdního fondu (č. 334/1992 Sb.),...

Věcná břemena § 151n - § 151r občanského zákoníku – podrobný komentář k jednotlivým ustanovením včetně vybrané judikatury

Autoři zpracovali pro praktické využití podrobný komentář k jednotlivým ustanovením občanského zákoníku, která upravují věcná břemena, doplněný vybranou důležitou judikaturou. U každého ustanovení je zároveň komentář k právní úpravě dané problematiky v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012...

Spoluvlastnictví a společné jmění manželů (§ 136 - § 151 občanského zákoníku)

Autoři zpracovali pro praktické využití podrobný komentář k jednotlivým ustanovením občanského zákoníku, která upravují spoluvlastnictví a společné jmění manželů, doplněný vybranou důležitou judikaturou. U každého ustanovení je zároveň komentář k právní úpravě dané problematiky v novém občanském...

Nájemní smlouva, zvláštní ustanovení o nájmu bytu § 663 - § 719 občanského zákoníku

Autoři zpracovali pro praktické využití podrobný komentář k jednotlivým ustanovením občanského zákoníku, která upravují nájemní smlouvu obecně a nájem bytu, doplněný vybranou důležitou judikaturou. U každého ustanovení je zároveň komentář k právní úpravě dané problematiky v novém občanském...

PRÁVNÍ ÚKONY § 34 - § 51 občanského zákoníku

Autoři zpracovali pro praktické využití podrobný komentář k jednotlivým ustanovením občanského zákoníku, která upravují právní úkony, doplněný vybranou důležitou judikaturou. U každého ustanovení je zároveň komentář k právní úpravě dané problematiky v novém občanském zákoníku (zákon č. 89/2012...