Rezková Marie

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Zákon proti praní špinavých peněz a proti financování terorismu

Komentář je příručkou pro podnikatele působící na území ČR, je určen i subjektům založeným podle cizího práva působícím u nás. Neziskové právnické osoby seznamuje s jejich povinnostmi, které jim zákon č. 253/2008 Sb. ukládá. Je vodítkem pro osoby poskytující služby na základě volných živností...