Salvet Leo

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Kriminalita policistů České republiky

Autor publikace pracuje řadu let ve specializovaném útvaru pro odhalování trestné činnosti policistů. Trestná činnost policistů patří mezi závažné problémy naší společnosti. Tomuto jevu je třeba věnovat zvýšenou pozornost, neboť jde o problém o to závažnější, že trestných činů se dopouští...