Sedláková Gabriela

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Vybrané ošetřovatelské modely a týrané dítě

Monografie poskytuje ucelený obraz o aplikaci ošetřovatelských modelů v praxi, přičemž využívá modelů Kathryn Bernardové, Joyce Neuman Gigerové a Ruth Davidhizorové, model Imogene atd.

Publikace si klade za cíl motivovat sestry, aby převzaly odpovědnost za své postupy při ošetřování...