Šlauf Václav

Od tohoto autora máme tyto tituly:

Titul Z obsahu
Přestupkové právo. Komentář a související předpisy

Odpovědnost za přestupky je důležitým ochranným institutem plnění úkolů státní správy a uzemní samosprávy, jakož i ochrany veřejného pořádku,občanského soužití a majetku. Ve správní praxi je to institut frekventovaný a dopadá na nemalý počet fyzických osob.

Přestupkové právo je relativně...